ANSİKLOPEDİDEN OKUMAK İÇİN ÖNCE OKUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

     AÇIKLAMALAR      
   
1. Ansiklopedide 12 punto olarak yazılı ayet mealleri ile ile “Açıklamalar 1” başlığı altında 10 punto ile yazılı olan açıklamalar, Süleymaniye Vakfı’nın “https://www.sule ymaniyevakfimeali.com/”  adresinden alınmıştır..
    2. “Açıklamalar 2” başlığı altında 10 puntoda yazılı açıklamalar ise; çeşitli kaynaklardan tarafımdan araştırılarak alınmış ve hazırlanmış, konularla ilgili ayet mealleri, hadis-i şerifler ve bilgilerdir.   

    3. Ayet mealinden önce 14 puntoda yazılı kısa yazılar, ayetlerde geçen konularla ilgili, tarafımdan düşünülüp yazılan ara başlıklardır.
    4. Bilgiye ulaşım kolaylığı için 35. sureden itibaren, sure numaraları itibariyle 35- 60 numara arasındaki sureler 5’erli gurup halinde, 61-90 numara arasındaki sureler 10’arlı gurup halinde, 91-114 numara arasındaki surelerde tek gurup halinde ansiklopedide sıralanmıştır.  

    5. Yazılarından alıntı yapılmış olanlardan; Prof. Dr. Hüseyin Atay, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, Prof. Dr. Yaşar Nuri Yılmaz, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, Prof. Dr. Süleyman Ateş, Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Prof. Dr. İsrafil Balcı, Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. İbrahim Sarmış, Prof. Dr. Gazi Özdemir, Yrd. Dç. Emre Dorman, Dr. Yahya Şenol’ün isimleri, ünvanları yazılmadan ve ilk isimleri kısaltılmış olarak, diğer isimler ise S. Vakfı, Ö.N. Bilmen, M. İslamoğlu şeklinde yazılmıştır.   
    ———————————————————————————————————————————–