KUR’AN’DA GEÇEN TERİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

                        AYETLERDE GEÇEN TERİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Açıklamalar Ayet Açıklamalar Ayet
Allah’a iman (Allah’a inanıp güvenmek) 003/193 Kafir 002/6
Allah’a boyun eğmek 062/1 Kainatın yaratılması 021/30
Allah’a ve resulüne itaat 004/59 Kayyum 002/255
Allah’ın rızasını kazanmak 002/207 Kelime-i şahadet 002/177
Allah’ın ipine sıkı sarılmak 003/103 Kısas 002/178
Allah’ın boyasıyla boyanmak 002/138 Kıyamet saati 007/187
Allah’a kulluk etmek 001/5 Kitaptan bir şey gizleyenler 002/174
Allah’a yaklaştıran şeyler 042/23 Kıble 002/144
Allah yolunda ölüm 003/157 Kısas 002/178
Allah’ın yardımı ne zaman yetişir 002/214 Kibir 007/36
Allah yolunda harcama yapmak (infak) 002/261 Kötü azap 040/46
Allah yolunda savaş açma nedenleri 002/190 Kur’an ayetlerinin açıklanması 011/1
Allah’ın nebilerinden “Isr”sözü alması 003/81 Kur’an kümeleri 017/106
Allah’ın sünneti 005/48 Kur’an’a abdestsiz dokunmak 056/79
Allah’ın iradesi 004/26 Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası var mı? 39/23
Allah’ın “Ol” emri 036/82 Kur’an (akılda tutulması gereken bilgi) 074/54
Allah’ın “yarışın” emri 003/133 Kur’an’a göre din hürriyeti 018/29
Allah’ın kurulmasını istediği bağ 007/172 Kur’an dinin tek kaynağıdır 016/89
Allah’tan istemek 050/16 Kur’an’ın tertil ile okunması emri: 073/4
Allah’tan istemenin şartları 001/5-7 Kur’an ruha Şifadır 010/57
Allah’ın nimet verdikleri 001/6 Kur’an’ı ve varlıkları okumak 096/1
Kurban kesme ibadeti 022/34
Abdest ve Teyemmüm 005/6
Adalet, yardım ve öğüt 016/90 Maruf 002/178
Adam öldürmede meşru durumlar 017/33 Mağfiret 024/26
Ahirete iman 002/177 Mesh etmek 005/6
Ahdine sadakat 006/151 Miskinler 004/36
Affetmek, bağışlamak 042/37 Mizan 042/17
Ana-Babaya iyi davranmak 017/23 Mindunillah 046/5
Akrabalar 004/1 Muhkem, Müteşabih 003/7
Akabe biatı 009/111 Müslüman (Müslim); 005/3
Amentü 004/136 Müttaki-Sorumlu insan, 002/2
Azap (En yakın azap: Vicdan azabı) 032/21 Münafık 002/8
Azap (Kötü azap: Firavun ailesine) 040/46 Müslümanın edep yerlerini koruması 070/30
Mümin kullar 51/15
Başarılı olmam Allah’ın yardımına bağlıdır 011/88 Müşrik, 002/165
Bagy 016/90 Münker 016/90
Bereketli kitap 038/29 Müslüman 022/78
Belam İbn Baura 007/175
Besmelesiz kesilen etin yenmesi 006/121 Nankörlük 100/6
Bozgunculuk yapma, Allah ve Resulüyle savaş 005/33 Namazlarda Kur’an okunurken 007/204
Büyük haber 078/2 Namaz 73/20
Büyük günahlar 004/31 Namaz kılmamak 73/20
Büyük günahlardan uzak duranların ödülü 021/101 Namaz vakitleri   1 011/114
Namaz vakitleri   2 17/78
Cihad 003/142 Nesih 002/106
Cimrilik 003/180 Nefs, 004/1
Cennet ahalisi 039/73
Niçin ibadet ediyoruz 051/56
Dabbe 27/82 Nefs (İki nefıs) 063/11
Din 015/29
Dışlamak (Lanetlemek) 013/25 Oruç 002/183
Dinden dönmenin cezası 003/87 On emir 006/151
Dinde zorlama olmaz 002/256 Oniki emir 17/22
Doğru davranma 046/13 Ölüm (İki ölüm) 040/11
Dünyadaki süs ve temiz rızıklardan yararlanma 007/33 Ölüm 006/60
Dünyanın beşik gibi olması 020/53 Ölüm meleği  032/11
Ecel ve Ecel-i Müsemma 006/2 Peygamberimiz için kafirlerin kuruntuları 021/7
Ehl-i Kitaptan dost edinmek (5/51): 005/51 Peygamberimize verilen mucize 029/51
Ehl-i Kitabın imanı; 007/157 Peygamberin örnekliği 033/21
Elleriyle kitap yazanlar 002/79 Peygamberi incitme              (009/61) 033/53
Emanet 033/72 Peygamberin helal haram koyma yetkisi  066/1
Emredildiği gibi dosdoğru olmak 011/112 Peygamberlerin görevleri 005/67
Erdemli olmak 002/177 Peygamberin ümmiliği   (Ümmi 007/157) 029/48
Esir kadının durumu 016/71 Peygamberimize destek olmak 033/56
Esir kadının cinselliğini koruması; 023/5 Peygambere Kur’an’ın verilmesi 108/1
Eğrilik (iveç) 011/19 Peygamberler arasında üstünlük 002/253
Evlilik 024/32 Peygamberimize verilen ilahi nimetler 048/1-3
Evlenme engelleri 004/22
Evliya, tekili Veli 010/62 Rahman 001/1
Rahim 001/1
Fakir 002/270 Rehber 002/2
Fatiha, 001/1 Recm cezası 024/2
Fasık 002/27 Resul 014/4
Faiz 002/275 Ruh 017/85
Fers 016/66 Ruh üflenmesi 032/9
Fitre, Fidye, Fıtır sadakası 002/184
Fısk (Allah’tan başkası adına kesilen yenmez) 005/3 Salihat, hasenat  (067/2) 004/36
Fıtrat 030/30 Sabır 003/200
Furkan 025/1 Salih amel 067/2
Salavat uydurmaları 033/56
Gayb 034/48 Salavatın mahiyeti 033/56
Güneş ve ay yörüngesinde akıp gider 031/29 Sana Kur’an’ı verdik 108/1
Gece namazı 017/79 Sapık, sapkın 043/40
Gecikmiş tövbe 052/47 Samed 002/255
Gıybet 049/12 Samimiyeti onaylanmış mümin 037/40
Gösteriş için harcamak 004/38 Savaşa katılmayan münafıklar 048/15
Güneş ışık kaynağıdır, ısı ve ışık yayar 010/5 Savaş için atlar hazırlamak 008/59
Günaha iyice batanlar 002/81
Selam, Selamun aleyküm 004/86
Hac 002/197 Secde 013/15
Hacda duanın kabul şartları 002/200 Sırat-ı Müstakim (doğru yol) 001/6
Halife 002/30 Sılai Rahim 4/1
Haram aylar 009/36
Hamr, İsm, İçki 005/90 Şahitler 003/140
Hayra harcamak 063/10 Şahit (Şehitler)  11/17
Hamd (Şükretmek) 001/2 Şefaat                 39/44 2/254
Hayy, 002/255 Şehadet 005/3
Helal-Haram yiyecekler 002/172 Şifa 10/57
Hendek savaşı 033/9 Şirk 2/165
Hesap verme günü 082/17 Şükür 46/15
Hicret 002/218
Hikmet 002/269 Tağut, 004/60
Huruf-ı mukatta 036/1 Tebük seferi 009/38
Hidayet  45/11 014/4 Teheccüd namazı 17/79
Hudeybiye biatı 048/18 Tesbih                                       24/41 087/1
Huneyn savaşı 009/25 Tevbe 003/89
Tevekkül 42/36
İbadet etmek 015/99 Tilavet 002/121
İbrahim peygamber 037/109 Tevhit 003/64
İhsan 016/90
İman 002/3 Vahiy 42/51
İman esasları 002/177 Vefat 022/5
İmtihan 010/15 Vesile 005/35
İnsanlar için kurulan ilk beyt Mekke’dir 003/96 Veli, evliya 10/62
İnsanın tercih hakkı 028/68 Velîd b. Mugīre 074/11
İnsanın yaratılışı 015/28 Vesveseden sorumlu olmak 2/284
İslam 005/3
İstiğfar 003/16 Y. Sultan Selim’in ‘Allah ile idim’ sözü: 001/7
İsra ve Miraç 017/1 Yaptığının en güzeliyle karşılık verme 57/10
İsm (günah) 049/12 Yakıt dolu ateş çukurları 085/5
İyilik yapmak (Birr) 004/36 Yeminler 5/89
İhlas 039/2 Yeniden dirilişte söylenenler 36/52
Yeryüzünün beşik gibi olması 078/6
Kabe ve çevresi 003/96
Kabir azabı 032/21 Zann 49/12
Kadının örtünmesi 024/31 Zekat 2/110
Kadının ekim yeri olması 002/223 Zerre kadar büyüklük 010/61
Kader anlayışı 029/11 Zikir 2/152
Kadir gecesi 097/3