31. LOKMAN SURESİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    31. LOKMAN SURESİ  34: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;
   Kur’an’ı Kerim;

    2. Bunlar, bütün hüküm ve bilgileri doğru olan Kitab’ın ayetleridir;3. güzel davrananlar için bir rehber ve bir ikramdır.
     ———————————————————————————————————————————————–

    Müminlerin nitelikleri;
    4. Onlar, namazı düzgün ve sürekli kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inanan kimselerdir.
5. İşte Rablerinden gelen rehbere uyanlar onlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.
    ———————————————————————————————————————————————

    Kafirlerin nitelikleri;
    6. Kimi insanlar da (karşı tarafı) bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve o yolu önemsiz hale getirmek için aldatıcı sözler satın alırlar1. İşte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.
 7. Ona ayetlerimiz bağlantılarıyla birlikte2 okunduğu zaman sanki onları hiç dinlememiş, sanki kulaklarında tıkaç varmış gibi kibirlenerek yüzünü döner. Onu acıklı bir azapla müjdele!
    Açıklamalar 1;
    (1). Bunlar insan şeytanlarıdır. Tıpkı İblis gibi davranarak insanların duygularını kullanıp batılı hak gibi gösterir ve onları hak yoldan uzaklaştırırlar.

    (2). Tilavet, birbiriyle bağlantılı ayetleri birlikte okumaktır.
    ———————————————————————————————————————————————
    Müminlerin nitelikleri;
     8. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.
9. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın vaadidir, mutlaka gerçekleşecektir. Daima üstün ve kararları doğru olan odur.
     ——————————————————————————————————————————————-
    Allah’ın nitelikleri;
    10. Allah gökleri, gözle görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, yer kabuğu sizi sarsar diye yere sabit dağlar yerleştirmiş ve yeryüzüne her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip yerde her güzel çiftten nice bitkiler bitirdik. 11. Bu, Allah’ın yaratmasıdır. Haydi gösterin bana, Allah ile aranıza koyduklarınız neyi yaratmış? Aslında yanlışa dalanlar açık bir sapkınlık içindedirler!
     —————————————————————————————————————————————–

    Lokman’ın oğluna öğüdü;                                                                                                                 
    12. Lokman’a hikmet (doğru karar alma yeteneği) verdik;Allah’a şükret (ona karşı görevlerini yerine getir)!” dedik. Kim şükrederse sadece kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, yaptığını da mükemmel yapar. 13. Bir gün Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ona ortak koşmak, gerçekten büyük bir zulümdür (yanlıştır).”

       ———————————————————————————————————————————————
     İnsanın ana ve babasına karşı görevleri;
    14. Biz insana, anne ve babasına karşı görevler yükledik; annesi onu (karnında) bin bir güçlükle1 taşır. Onun sütten kesilmesi de iki yılı bulur. Sen, hem bana hem de annene ve babana karşı görevlerini yerine getir. Dönüp varılacak yer benim huzurumdur.
 15. Eğer annen ve baban, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak sayman için seninle mücadele edecek olurlarsa sakın onlara boyun eğme! Ama dünya işlerinde onlara güzelce eşlik et. Sen bana yönelen kişinin yoluna uy. Dönüşünüz banadır. Neler yaptığınızı size bildireceğim.
     Açıklamalar 1;
    (1). Kadın çocuğu taşırken, bedenindeki protein, kalsiyum, demir gibi pek çok vitamin ve mineral bebek tarafından emilir; ayrıca kadının duygu durumunu da etkileyen pek çok hormonal değişiklik yaşanır. Bu nedenle kadın hamilelikte hem fiziksel hem ruhsal açıdan çeşitli güçsüzlükler yaşar.
      ——————————————————————————————————————————————-

    Lokman’ın oğluna öğütleri;
    16. (Lokman sözüne şöyle devam etti:) “Yavrucuğum! (Yaptığın şey) bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın içinde, göklerde veya yerde olsa bile Allah onu senin karşına getirir. Allah lütufkârdır, her şeyin içyüzünden haberdardır.
17.
Yavrucuğum! Namazı düzgün ve sürekli kıl, marufun (iyi şeylerin) yapılmasını iste, münkerden (kötü şeylerden) sakındır, başına gelene sabret (duruşunu bozma). İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.
18.
İnsanlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenen ve övünen hiç kimseyi sevmez.

      ——————————————————————————————————————————————
    Kendini Allah’a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış olur;
    20. Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmetinize soktuğunu, nimetlerini size açıktan ve gizli olarak tastamam verdiğini görmediniz mi? Kimi insanlar bir bilgiye, bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya girerler.
 21. Onlara “Allah’ın indirdiğine uyun!” denilince “Hayır! Biz, atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak ona uyarız.” derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı (uyacaklar)?
    22. Kim güzel davranarak kendini Allah’a tam teslim ederse en sağlam kulpa yapışmış olur. Her işin sonu Allah’a varır.
     ———————————————————————————————————————————————
    Kafirlerin nitelikleri;
    23. Kim kâfirlik eder (görmezlikte direnirse) onun kâfirliği seni üzmesin. Dönüp gelecekleri yer huzurumuzdur. Yaptıkları her şeyi onlara o zaman bildireceğiz. Allah içlerinde ne olduğunu iyi bilir. 24. Onları bir süre nimetlerden yararlandırır, sonra da ağır bir azaba mahkum ederiz. 25. Onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan kesinlikle “Allah!” derler. De ki: “Her şeyi mükemmel yapmak Allah’a özgüdür.” Fakat onların çoğu bunu bilmez.                                                               
     ———————————————————————————————————————————————-

    Allah’ın nitelikleri;
    26. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaptığını da mükemmel yapandır. 27. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de onların mürekkebi olsa ve arkasından yedi deniz daha eklense yine de Allah’ın sözleri (ilmi yazmakla) tükenmez1. Daima üstün olan ve kararları doğru olan Allah’tır.
28. Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz sadece tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah, daima dinleyen ve görendir. 29. Allah’ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü gecenin içine soktuğunu, Güneş’i ve Ay’ı da hizmete koyduğunu görmedin mi?2 Her biri, (yörüngesinde) belli bir süreye kadar akar gider. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdardır.

    Açıklamalar 1;
    (1). Kur’an ayetleri, Allah’ın ilminden bize indirilmiş az bir kısmı kapsar.
 (2). Gece ile gündüz, güneş ve ay gibi kendi yörüngesinde dönen ayrı varlıklardır (36/40). Dünyanın Güneş ile yaptığı açının daima değişmesi gece ile gündüzün uzayıp kısalmasına sebep olur. Gece gündüzün içine girince gece kısalır, gündüz uzar. Gündüz gecenin içine girince de gece uzar, gündüz kısalır.
     ————————————————————————————————————————————————-
    Rabbinize yanlış yapmaktan sakının;
    33. Ey insanlar! Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının. Ana babanın, evladının başına gelen hiçbir şeyi; evladın da anası ve babasının başına gelen hiçbir şeyi savamayacağı günden korkun. Allah’ın vaadi gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı (insan ve cin şeytanları da) sakın sizi Allah ile aldatmasın.
    34. O saat (mezardan kalkış saati) ile ilgili bilgi sadece Allah katındadır. O, yağmuru indirir ve rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Allah daima bilen ve her şeyden haberdar olandır1.
    Açıklamalar 1;
    (1).Ayete göre Allah’tan başkasının bilemeyeceği üç şey: Mezardan kalkış saati, yarın kişinin ne kazanacağı ve nerede öleceğidir. Kur’an da Yağmur ve rahimlerde olanlar ile ilgili “hiç kimse bilemez” ifadesi geçmez. 
     ———————————————————————————————————————————————-