30. RUM SURESİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    30.RUM SURESİ  60: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;
    Romalıların birkaç yıl içinde galip geleceğinin bildirilmesi;
    2. Romalılar yenildiler, 3. (Yenilgi) Çok yakın bir yerde oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir. 4. Birkaç yıl içinde (Üç ila dokuz yıl içinde) olacak. Öncesi de sonrası da Allah’ın yetkisindedir emrindedir. O gün müminler sevineceklerdir,

    5. Bu, Allah’ın yapacağı yardımla olacaktır. O, gerekeni yapana yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur. 6. Bu Allah’ın vaadidir! İnsanların çoğu bilmese de Allah vaadinden caymaz dönmez.
———————————————————————————————————————————————–
    Kafirlerin nitelikleri;
    7. Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar. 8. Onlar hiç düşünmediler mi; Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri, başka şekilde değil, sadece gerçek ve belli bir ömrü olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi gözardı ederler.
     ———————————————————————————————————————————————–
    O günde müşriklerin umutları bitecektir;
    11. İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah’tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.12. Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir. 13. Allah’a ortak saydıkları arasından şefaatçileri de olmayacaktır.
    ———————————————————————————————————————————————-
    İbadet etmek;
    17. Akşama girdiğinizde ve sabaha çıkarken Allah’a kulluk edin. 18. Göklerde ve yerde, yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. İkindi ve öğle vaktinde de kulluk edin.
    ———————————————————————————————————————————————

    Allah’ın nitelikleri;                                                                              
    19. Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde çıkarılacaksınız.        20. Sizi topraktan yaratmış olması Allah’ın ayetlerindendir.
    ———————————————————————————————————————————————-
    Allah’ın ayetleri;
    21. Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması da Allah’ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
    22. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir. 23. Gece ve gündüz uyumanız ve Allah’ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. 24. Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün ardından toprağı canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.      25. Göklerin ve yerin, emriyle ayakta kalması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez çağırdığı gün, hep birden yerden ortaya çıkarsınız.
    26. Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Hepsi ona, saygıyla boyun eğer. 27. Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en üstün örnekler (Kur’an da verdiği örnekler) O’na aittir. O güçlüdür, doğru karar verendir.
     ——————————————————————————————————————————————–
     Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Doğru din budur;   
    30. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına*(varlıklarda geçerli kanununa) çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur…..
    31. O’na yönelen kişiler olun, O’na karşı yanlış yapmaktan sakının. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden (Allah’ı ikinci sıraya koyanlardan) olmayın. 32. Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her hizip* kendinde olanla övünür.
     Açıklamalar 1;
*Fıtrat (Rum 30/30);
Allah’ın yaratma fiili gerçekleştiğinde yaratılanda oluşan haldir. Fıtrat, varlıkların temel yapısını oluşturan yaratılış, gelişim, değişim ilke ve kanunlarını ifade eder. Bu ayette doğru din fıtrat olarak tanımlandığı için Allah’ın dini, kişinin beşeri ve insani yapısıyla tam bir uyum içinde olur. Kararlarını alırken aklı ile gönlü arasında uyum sağlar da aklına uymayan şeyleri kabul etmezse doğal yapısını yanlışlardan korur ve müttaki olur. Bu kişi, Allah’ın dininden haberdar olunca hemen o dine uyar.

     İlgili diğer ayet:
    “Ben yüzümü, doğrudan doğruya göklerin ve yerin fâtırına (onları fıtrata göre yaratana) çevirdim. Ben müşriklerden (Allah’ın yetkisini paylaştıranlardan) değilim.” ( 6/79)
    Adem’den Nuh’a kadar olan dönemde farklı din ve tabiat kanunlarının (fıtratın), Nuh’tan bugüne ise mevcut din ve tabiat kanunlarının geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Nuh Tufanı, ilme göre buzul çağının sona ermesidir.
      ———————————————————————————————————————————————-
    Sadaka verilecek yerler;
    37. Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda âyetler (göstergeler) vardır. 38. Yakınlara, çaresizlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için iyi olan budur. Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır.    
     ——————————————————————————————————————————————
    Faiz ve zekat
    39. İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz şey (borç) Allah’ın yanında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince; mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir.
    ——————————————————————————————————————————————–
    Sen yüzünü bu sağlam dine çevir;
    40. Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. 41. İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.
    42. De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş; bir görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi.
    43. Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap.
——————————————————————————————————————————————–

    Allah, görmezlikten gelenleri sevmez;
    44. Kim kendini gerçeklere kapatırsa kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa onlar da kendi yerlerini hazırlarlar. 45. Bu, inanan ve iyi işler yapanları kendi ikramı ile ödüllendirmesi içindir. Allah, görmezlikten gelenleri sevmez. 46. Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi Allah’ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın… iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki teşekkür edersiniz.
    47. Senden önce elçileri kendi kavimlerine gönderdik; onlara, açık belgelerle geldiler. Sonra suça batanlara hak ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım boynumuza borçtur.
     ——————————————————————————————————————————————–
    Sen ölülere işittiremezsin;
    48. Rüzgarları gönderen Allah’tır. Bulutu kaldırıp Allah’ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü kullarına ulaştırdığında hemen sevinirler. 49. Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi.

    50. Allah’ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.51. Onlara bir rüzgar göndersek de, bitkinin sarardığını görseler tutar nankör kesilirler.
    52. Sen ölülere işittiremezsin, arkasını döndüğünde sağırlara da işittiremezsin. 53. Körlere, yanlışlarından kurtaracak yolu gösteremezsin, sadece ayetlerimize inananlara dinletebilirsin. Sonra onlar teslim olurlar. 54. Allah sizi güçsüz olarak yaratır; güçsüzlüğün ardından güçlü hale getirir. Güçlülükten sonra yine güçsüz ve ak saçlı yapar, kurduğu düzene göre yaratır. Bilen, ölçüyü koyan O’dur.
      ———————————————————————————————————————————————-
    İnsanların diriliş gününe kadar mezarda kalması;                                      
    55. Kıyamet saati geldiği gün suçlular, dünyada bir saatten fazla kalmadık diye, yemin ederler. Onlar bu şekilde yanlışa sürüklenirlerdi. 56. Kendilerine bilgi ve güven verilenler derler ki; “Allah’ın Kitabına göre siz, diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu, dirilme günüdür; ama siz bunu bilmez bir haldeydiniz.
    57. Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah’ı razı etmeleri de istenmeyecektir.
      ——————————————————————————————————————————————–
    Allah, insanlar için Kur’an’da her örneği vermiştir;
    58. Bu Kur’an’da insanlar için her örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirseydin görmezlikten gelenler hemen, “Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz” derlerdi. 59. İşte Allah ilim bilmeyenlerin kalbinde böyle bir yapı oluşturur. 60. Sen sabırlı ol. Allah’ın verdiği söz doğrudur. Bunu içine sindiremeyenler seni hafife alamayacaklardır.
——————————————————————————————————————————————–