19. MERYEM SURESİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

     19. MERYEM SURESİ (98): İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;
    Hz. Meryem ve İsa’nın doğumu;
    16. Kitapta Meryem’i de anlat. Bir gün ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmiş, 17. onlarla arasına bir engel koymuştu. Derken Ruhumuzu (Cebrail’i) gönderdik, ona tam bir beşer gibi gözüktü. 18. Meryem dedi ki: “Senden Rahman’a sığınırım! Eğer yanlışlardan sakınan biri isen (bana dokunma!)”
    19. (Cebrail) Dedi ki: “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana temiz huylu bir oğul vermek için geldim.”
    20. Meryem dedi ki: “Benim nasıl oğlum olabilir! Bana erkek dokunmadı, yoldan çıkmış biri de değilim.
    21. “(Cebrail:) ‘Evet öyle’ dedi. Ama Rabbin dedi ki: ‘O bana kolaydır, onu insanlar için bir ayet (gösterge ve katımızdan bir ikram kılacağız.’ Bu, karara bağlanmış bir iştir.”
    22. Arkasından çocuğa hamile kaldı. Uzak bir yere çekildi. 23. Sonra doğum sancıları onu, bir hurma ağacının dibine getirdi. “Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim!” dedi. 24. (Cebrail) ona şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin senin alt tarafından bir su arkı oluşturdu. 25. Hurma ağacını kendine doğru salla da, ağaç üzerine taze ve olgun hurma döksün*. 26. Haydi, ye, iç; gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen şöyle de: “Rahman’a susma orucu adadım, o yüzden bugün kimseyle konuşmayacağım”.
    27. Bebeği kucağına alıp halkına getirdi. Dediler ki: “Meryem! Sen gerçekten çok şaşırtıcı bir şey yapmışsın. 28. Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü bir kişi değildir, annen de yoldan çıkmış değildir.”
    29. Bunun üzerine Meryem bebeği işaret etti. Dediler ki: “Beşikteki bebekle nasıl konuşalım?”
    Açıklamalar 1;
    *Hurma, içeriğindeki oksitosin sayesinde rahim ağzını uyarır. Kaslara uyarıcı etkide bulunması doğumu kolaylaştırır. Hatta doğumun başlamadığı zamanlarda suni sancı denen yapay oksitosin verilerek anne doğuma başlatılır. Bu içerik hurmada oldukça yüksektir. Bu ayete göre Hz. İsa’nın doğumu, hurmaların hasat zamanındadır.
    ————————————————————————————————————————————————
    Hz. İsa’nın bebekken konuşması;
    30. Bebek şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi* ve beni nebi yaptı. 31. Bulunduğum her yerde beni faydalı bir kişi yaptı; yaşadığım sürece bana namaz ve zekât görevi yükledi. 32. Anama iyi davranan biri yaptı. Beni zorba ve hayırsız biri yapmadı.” 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün, esenlik ve güvenlik içinde olayım” *
    34. İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında tartışıp durdukları konuda, sözün doğrusu budur. 35. Çocuk edinmek Allah’a yakıştırılamaz! O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman sadece “Ol!” der, o şey oluşur. 36. (İsa dedi ki) “Allah benim Rabbimdir, sizin de Sahibinizdir. Siz, ona kulluk edin; doğru yol budur.”

     37. İçlerinden bazı kesimler ihtilafa düştüler. O büyük günde görüp yaşayacaklarından dolayı, kâfirlik edenlerin vay haline!         38. Bize gelecekleri gün öyle iyi işitecek ve öyle iyi görecekler ki. Ama yanlış yapan o kimseler bugün açık bir sapıklık içindedirler. 39. İş bitirilip yürek acısı çekecekleri güne dair onları uyar. Onlar umursamazlık içindeler. Onlar inanmıyorlar. 40. Yeryüzüne ve üzerindeki herkese biz varis olacağız. Hepsi huzurumuza çıkarılacaktır.
     Açıklamalar 2;
    *Ona kitap verilmesi, kitaba ait bilgilerin ana rahmindeyken öğretilmesidir.

   *Hz. İsa’ya öldüğü gün, esenlik ve güvenlik içinde olacağını söyleten Allah Teala’dır.         
      ——————————————————————————————————————————————-
     Hz. İbrahim;
    41. Bu kitapta İbrahim’i de anlat. O, özü sözü doğru biri ve bir nebî idi. 42. Bir gün babasına dedi ki: “Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen, senin hiçbir ihtiyacını karşılamayan şeye neden kulluk ediyorsun? 43. Ey babacığım! Bana, bir bilgi (vahiy) geldi. Artık bana uy ki seni düzgün bir yola yönelteyim.

    44. Ey Babacığım! Şeytana kulluk etme! Şeytan, Rahman’a karşı isyankardır. 45. Ey Babacığım! Rahman’dan gelecek bir azap seni yakalar da o zaman şeytanın dostu haline gelirsin diye korkuyorum.”
    46. Babası dedi ki: “Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun İbrahim! Eğer vazgeçmezsen, kesinlikle seni taşa tutarım! Uzunca bir süre benden uzak dur!” 47. İbrahim dedi ki: “Esenlik ve güvenlik içinde kal! Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. O, bana çok lütufkârdır.
    48. Sizi, Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızla baş başa bırakıyorum. Ben Rabbime yalvarırım, Rabbime yaptığım duadan eli boş dönmeyeceğimi umuyorum.” 49. Onlardan ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettiklerinden uzaklaşınca ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u bağışladık. Onların hepsini de nebi yaptık.  50. Onlara ikramımızdan bahşettik; onları, doğruluklarıyla dillere destan yaptık.
——————————————————————————————————————————————–

    Allah’ın nitelikleri ve Allah’ın Hz. Peygambere hitabı;
    64. (Melekler der ki:) “Biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Yapmakta olduğumuz, eskiden yaptığımız ve ikisinin arasında yaptıklarımızın hepsi onun (emrini yerine getirmek) içindir. Rabbin unutkan değildir.
    65. O, göklerin, yerin ve onların arasında olan her şeyin Rabbidir/Sahibidir. Öyleyse sen ona kulluk et ve kullukta sebat et!* Onun özelliklerine sahip başka birini biliyor musun?”
    *Kullukta sebat, her koşulda ve ölene kadar kulluğu sürdürmeyi ifade eder.
    ——————————————————————————————————————————————–
    Kendini şirkten korumuş olanların durumları;
66. İnsan der ki: “Ben öldükten sonra gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?”

    67. Peki o insan, daha önce hiçbir şey değilken onu yarattığımızı aklına getirmez mi!  68. Rabbine yemin olsun ki onları ve şeytanları toplayacak, sonra cehennem ateşinin çevresinde diz çökmüş olarak bir araya getireceğiz. 69. Sonra belli bir kişi etrafında toplanan her bir gruptan Rahman’a en fazla başkaldıranları çekip ayıracağız. 70. Zaten orada sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz.
    71. Sizden, oraya varmayacak biri yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür. 72. İçinizden kendini (şirkten) korumuş olanları daha sonra kurtaracak, yanlışlar içinde kalanları da orada dizleri üstüne çökmüş olarak bırakacağız. 73. Onlara ayetlerimiz, birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla okununca* kâfirlik edenler, müminlere şöyle derlerdi: “(Bizden ve sizden) bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi ve sosyal çevresi daha güzeldir!” 74. Halbuki kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiştik, onların malı, mülkü ve görünüşleri daha güzeldi.                                                     
    75. De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahmân ona ne kadar fırsat verirse versin (ellerine bir şey geçmez)! Sonunda tehdit edildikleri azabı ya da tekrar dirilip kalkış saatini gördüklerinde, kimin yerinin daha kötü ve destekçisinin daha zayıf olduğunu öğrenecekler.76. Allah doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından hem de sonuç bakımından daha iyidir.
    85. Bir gün, yanlışlardan sakınanları, Rahman’ın huzuruna saygın konuklar halinde toplayacağız.
    86. Suçluları da susamış kimseler halinde Cehennem’e* sevk edeceğiz. 87. Rahman’dan söz almış olanlar dışında kimse şefaat hakkına sahip olamaz.
      Açıklamalar 2;
    *Tilavet, birbiriyle bağlantılı ayetleri birlikte okumaktır.
     
     Kâfirlik edenlere de ki: “Sonunda mağlup olacak ve cehenneme doldurulacaksınız! Orası ne kötü bir yerleşim yeridir!” 3/12
     Allah, kendisine ortak/şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, (bunu isteyen Allah’tır’ diyerek) büyük bir günahı ona mal etmiş olur. 4/48
      Bir mümin bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş /dışlamış ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. 4/93  Kimin de iyilikleri tartıda hafif gelirse onlar kendilerini hüsrana uğratmış olacaklar, Cehennemde ölümsüz olarak kalacaklardır. 23/103
 
   ——————————————————————————————————————————————-

    “Rahman çocuk edindi” iftirası;
    88. “Rahman çocuk* edindi” dediler. 89. Gerçekten çok çirkin bir iftirada bulundunuz. 90. Bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olacak, yer yarılacak ve dağlar yerle bir olacak. 91. Bunların sebebi Rahman’ın çocuğu olduğunu iddia etmeleridir.      92. Çocuk edinmek Rahman’ın şanına yakışmaz!

     93. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi, sadece birer kul olarak Rahman’ın huzuruna gelecekler. 94. Allah, hepsini kuşatmış, onları teker teker saymıştır. 95. Hepsi kıyamet günü tek başlarına ona gelecektir.   
    *
“Evlat dedikleri ikram görmüş kullardır. 21/26

     ———————————————————————————————————————————————
    Allah, mümin kulları için bir sevgi oluşturacaktır;
    96. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar var ya, Rahman, onlar için (gönüllerde) bir sevgi oluşturacaktır.

     ———————————————————————————————————————————————–
    Kur’an’ın nitelikleri;
    97. Kur’ân’ı senin dilinde (indirerek) kolaylaştırdık ki müttakilere (yanlışlardan sakınanlara) onunla müjde veresin, inatçı bir topluluğu da onunla uyarasın. 98. Bunlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi onlardan herhangi birinin varlığını hissedebiliyor veya onların bir fısıltısını duyabiliyor musun?
     Kur’an’ın anlaşılması (19/97): Kur’an’ın temel konuları, her eğitim seviyesinden insanın kolayca anlayabileceği bir yapıdadır. Kur’an’dan ne kadar çok doğru hüküm (hikmet) elde edilebileceği ise, o konuda çalışma yapan ilim adamlarının oluşturacağı ekiplerin, Allah’ın yazdığı ve yarattığı ayetleri bir metoda göre çalışmasına bağlıdır.
    “Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar (kümeler) halinde açıklanmıştır”  (41/3).
     Bunu senin dilinle kolay anlaşılır hale getirdik ki akıllarını başlarına alsınlar. 44/58                               
     ————————————————————————————————————————————————-