50-59: KAF-HAŞR SURELERİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

     50.KAF SURESİ (Kaf harfi/45):İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;      Kafirlerin sözleri;    …

60-69:MÜMTEHİNE-HAKKA SURELERİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    60.MÜMTEHİNE SURESİ (İmtihan eden)  13: İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;     Müminlere hitap;…

70-79: MEARİC-NAZİAT SURELERİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

            “KUR’AN’I KERİM’DEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR” (70-79. SURELER);  …

80-89: ABESE-FECR SURELERİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    80. ABESE SURESİ(Yüzünü ekşitti: 42): İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;      Hz. Peygambere…

90-114: BELED-NAS SURELERİNDEN TÜRKÇE MEALLER VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    90. BELED SURESİ (Şehir, belde/20): İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla;     Allah’ın insanlara…