Türbelerden Medet Ummak Şirktir

İslam dinine göre sade Allah’a dua edilip yalvarılır. Allah şöyle buyurur:

  • “Kâfirler hoşlanmasa da siz dini bütünüyle O’na has kılarak sadece Allah’a dua edin.” (Mü’min, 14).
  • “De ki: ‘Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah’a ibadet etmem emredildi.’‘Hem O’nun birliğine teslim olan müslümanların ilki olmam da bana emredildi.’ De ki: ‘Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.’ De ki: ‘Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah’a kulluk ederim.” (Zümer, 11-14).

Ölmüş olan bir kimse Allah’ın en sevdiği kul bile olsa ondan medet ummak, yardım istemek şirke düşüren bir sapıklıktır, Allah’ın tevbe edilmedikçe affetmeyeceği bir suçtur. Allah şöyle buyurmaktadır:

  • “Allah ile beraber yalvardıklarınız bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkâr ederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haber veremez.” (Fatır, 13-14).
  • “Allah’ın yakınından kıyâmet gününe kadar cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha sapık kimdir? Oysaki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. İnsanlar, ahirette bir araya getirildiği gün, bunlar onlara düşman olacak ve onların kulluğunu kabul etmeyeceklerdir.” (Ahkaf, 5-6).
  • “Mescitler kuşkusuz Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah’ın kulu kalkmış O’na dua ederken, neredeyse (cinler) onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki: ‘Ben ancak Rabbime dua eder ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmam’ De ki, ‘Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim.’ De ki, ‘Allah’tan beni kimse kurtaramaz ve ben O’ndan başka bir sığınacak kimse de bulamam.” (Cin, 18-22).
  • “Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp-yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. (Şuara, 213).
  • Allah ile birlikte başkasına yalvaran Allah’ın gazabına uğramış ve sapıtmıştır:
  • “Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.” (Fatiha, 4-7).

Allah ile beraber yalvarılanlar aslında acizdirler, türbelerden, evliyalardan medet umanlar yine kendileri gibi güçsüz kimselere yalvarmaktadırlar. İnsanın Allah’tan beklemesi gereken yardımı ölülerden beklemesi açıkça şirktir:

  • “Hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olanları mı Allah’a ortak ediyorlar, ona eş koşuyorlar? Onlar ne bunlara (kendilerine yalvaranlara) ne de kendi kendilerine yardım edebilirler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız, size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz, hiç fark etmez. Allah ile beraber dua ettikleriniz tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda doğru iseniz haydi onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki: ‘Haydi çağırın o ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz açtırmayın. Zira benim velim, o kitabı indiren Allah’tır. Ve O, salih kullarına sahip çıkar. Sizin Allah ile birlikte dua ettikleriniz ne size yardım edebilirler ne de kendi kendilerine yardımları dokunur.” (A’raf, 191-197).