Türbelerden Medet Ummak Şirktir

İslam dinine göre sade Allah’a dua edilip yalvarılır. Allah şöyle buyurur: “Kâfirler hoşlanmasa da siz dini…

Hurafecilerin Aşırılıklarına Ne Tepki Vermeliyiz?

Dini Allah’ın indirdiği haliyle içine bir şey katmadan ya da çıkarmadan yaşayıp tebliğ etmeniz durumunda hurafeyi/şirki…

Ölüler Yaşayanları Duymazlar

Ölmüş insanlar bizi duyamazlar onlara yalvarmanın ve onlardan medet ummanın hiçbir anlamı yoktur. Aşağıdaki ayetlerde kafirler…

Çokluk, Güç ve İktidar Haklılığın Ölçüsü Olamaz

Batılın taraftarının çok olması asla haklı oldukları anlamına gelmez. Güç, iktidar ve maddi imkanlar zalimlerin, din…

Kur’an Kimleri Lanetler?

Lanet, Allah’ın rahmetinden kovup dışlamasıdır. Laneti gerektirecek suçu bile bile işleyen ve tevbe etmeyen kişi Allah’ın…

Allah Kaç Kitap İndirdi?

Geleneksel bilgilerimize göre indirilen kitaplar dört ile sınırlıdır. Yaygın anlayışa göre Allah, Davut (as)’a “Zebur”u, Musa…

Gaybı -Sadece- Allah Bilir

Gayb; duyu organlarımızla henüz ulaşamadığımız gizli olan varlık ya da varlıklardır.  Kur’an’da gaybın Allah tarafından bilindiği…

Bütün Nebiler Ortadoğu’ya mı geldi?

Allah’ın bütün elçilerinin sadece belli bir coğrafyaya gönderildiğini düşünmek yanıltıcıdır.  Kur’an bu konuya açıklık getirmiştir: “Biz,…